İçeriğe Atla Menüye Atla

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

Destek Veren Kurum: KOSGEB

Desteklenecek Proje Giderleri: Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Başkanlık tarafından Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Destek Limiti:

Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL

Uygun Başvuru Sahipleri: KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişiler.

Destek Süresi: 6-36ay (+6) Ay

Başvuru Tarihi: Başvuru tarihleri Bakanlık internet sitesinden ilan edilir.

İlgili link: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi