İçeriğe Atla Menüye Atla

BU BÖLÜMÜ DÜZENLEMEYİN !!!. JAVASCRIPT İLE DİNAMİK İŞLEM YAPAR

 

Hizmetler Sektörlerine Yönelik Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Destekleri

Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanması amacıyla uygulanan bir destek programıdır.

Sağlık turizmi, bilişim, eğitim, film ve yönetim danışmanlığı sektörlerine yönelik olarak tescil ve korunma desteği, rapor ve yurtdışı şirket alımına yönelik danışmanlık desteği, belgelendirme desteği, reklam, tanıtım ve pazarlama desteği, yurtdışı birim desteği, danışmanlık desteği, acente komisyon desteği sağlanmaktadır.

Sağlık turizmi ve eğitim sektörlerine yönelik olarak ayrıca tercümanlık hizmetleri, hasta yol desteği, münhasıran yurtdışına yönelik olarak yurtiçinde gerçekleştirilen tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi de söz konusu olmaktadır.

Bilişim ve film sektörlerine yönelik olarak da pazara giriş, Mobil uygulamalar ve bilgisayar oyunlarının komisyon giderlerinin ve geliştirilmesine yönelik faaliyetleri, Film platosu/stüdyosu kullanım giderleri, Film kapsamında yapılan reklam giderleri desteklenmektedir.

  • Ürün-Hizmet tescil desteği (%50 – yıllık en fazla $50.000)
  • Rapor ve Yurtdışı şirket alımına yönelik danışmanlık desteği (%60 – yıllık en fazla $200.000)
  • Belge ve Sertifikasyonlara yönelik eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme gideri (%50 – belge başına en fazla $50.000)
  • Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği (%60 – belge başına en fazla $400.000)
  • Yurtdışı birim desteği (%60 – birim başına en fazla $120.000)
  • Rekabet avantajını artırmaya yönelik Danışmanlık desteği (%50 – yıllık en fazla $200.000)
  • Acenta komisyon desteği (%50 – yıllık en fazla $100.000)

Desteklerle ilgili detaylı bilgiye DovizKazandırıcıHizmetTicaretiDestekleri köprüsünden ulaşabilirsiniz.