İçeriğe Atla Menüye Atla

BU BÖLÜMÜ DÜZENLEMEYİN !!!. JAVASCRIPT İLE DİNAMİK İŞLEM YAPAR

 

KOSGEB Genel Destek Programı

Destek Veren Kurum: KOSGEB

Desteklenecek Alanlar ve Destek Limitleri:

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

Yurt İçi Fuar Desteği

30.000

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

10.000

Tanıtım Desteği

15.000

Eşleştirme Desteği

15.000

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

20.000

Danışmanlık Desteği

15.000

Eğitim Desteği

10.000

Enerji Verimliliği Desteği

50.000

Tasarım Desteği

15.000

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Belgelendirme Desteği

10.000

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

20.000

Bağımsız Denetim Desteği

10.000

Gönüllü Uzmanlık Desteği

10.000

Lojistik Desteği

20.000

Uygun Başvuru Sahipleri: KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişiler.

Destek Süresi: Üç yıl

Başvuru tarihi: Sürekli aktif

İlgili link: http://www.kosgeb.gov.tr/