İçeriğe Atla Menüye Atla

BU BÖLÜMÜ DÜZENLEMEYİN !!!. JAVASCRIPT İLE DİNAMİK İŞLEM YAPAR

 

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı (Teknopazar)

Destek Veren Kurum: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Desteklenecek Alanlar: Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması için yurt içinde yerleşik kuruluşların; kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler desteklenmektedir.

Destek Limitleri: Talep edilen destek tutarının; yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50.000 TL’ye kadarı, yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin ise 25.000 TL’ye kadarı Bakanlıkça hibe olarak karşılanır.

Uygun Başvuru Sahipleri: Mikro, küçük ölçekli orta ölçekli ve büyük işletmeler.

Destek Süresi: 1 yıl

Başvuru Tarihi: Başvuru tarihleri Bakanlık internet sitesinden ilan edilir.

İlgili link: http://www.sanayi.gov.tr/