İçeriğe Atla Menüye Atla

BU BÖLÜMÜ DÜZENLEMEYİN !!!. JAVASCRIPT İLE DİNAMİK İŞLEM YAPAR

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknopark-TGB) Teşvikleri

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalar üniversite ve araştırma kurumları ile birlikte ortak çalışma imkânı da bularak aşağıdaki avantajlardan yararlanabilmektedir:

  • Yazılım geliştirme ve AR-GE faaliyetlerinden elde edilen kazançlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
  • TGB içinde üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV’den muaftır. Bunlara sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, farklı iş sektörleri, internet, mobil telefonlar ve askeri komuta kontrol sistemlerinde kullanılan yazılımlar dâhildir.
  • Bölgede çalışan, AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının %10’unu aşamaz.
  • İşletmeler, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları AR-GE projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla bölge içerisinde yapabilirler.
  • 31.12.2024 tarihine kadar beş yıl boyunca SGK primi işveren payının %50’si devlet tarafından karşılanacaktır.

 

Teknopark

Özel Yatırım Bölgeleri Dışında Kalan Alanlar

Kurumlar Vergisi

Yok

%20 / %15-%35

KDV

Yok

%8 - %18

 

 

 

 

Personel Ücretleri

Gelir Vergisi

 

Yok

%15-%35

Sosyal Givenlik Primleri (işçi payı)

%14

%14

Sosyal Güvenlik Primleri (işçi payı)

%9,75

%19,5

İşsizlik Sigortası Ödemeleri

%2-3

%2-3

Damga Vergisi

Yok

%0,5-%0,1