İçeriğe Atla Menüye Atla

BU BÖLÜMÜ DÜZENLEMEYİN !!!. JAVASCRIPT İLE DİNAMİK İŞLEM YAPAR

 

Serbest Bölge Teşvikleri

Serbest bölgeler, Türkiye’nin siyasi sınırları içinde yer almalarına rağmen, gümrük bölgelerinin kapsamları dışında konumlandırılan özel alanlardır. Bu bölgeler ihracat odaklı yatırımların sayısını artırmak için tasarlanmıştır. Gümrük bölgelerindeki ticari, finansal ve ekonomik alanlarda uygulanan yasal ve idari düzenlemeler serbest bölgelerde uygulanmamakta veya kısmen uygulanmaktadır. Serbest Bölgelere ilişkin düzenlemeler 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında belirlenmiştir.

Serbest Bölgelerde yer alan firmalar aşağıdaki avantajlardan yararlanabilmektedir:

  • Gümrük vergisi ve aynı tür diğer vergilerden %100 muafiyet
  • İmalat firmaları için kurumlar vergisinden %100 muafiyet
  • Katma Değer Vergisi (KDV) ve özel tüketim vergilerinden %100 muafiyet
  • Çalışan maaşı üzerinden alınan gelir vergisinden %100 muafiyet (Serbest Bölgelerde ürettiği ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini ihraç eden şirketler için)
  • Mallar süre sınırlaması olmaksızın serbest bölgelerde tutulabilmektedir
  • Şirketler, serbest bölgelerden elde edilen karı hiçbir sınırlama olmaksızın yurtdışına ya da Türkiye’ye serbestçe aktarabilmektedir.

 

Serbest Bölge

Özel Yatırım Bölgeleri Dışında Kalan Alanlar

Kurumlar Vergisi

Yok

%20 / %15-%35

KDV

Türkiye’den alınan mallar için muafiyet

%8 - %18

Gümrük Vergisi

Bölgeye getirilen mallar, ekipman ve makineler için muafiyet

Ürün gruplarına göre oranlar değişmektedir.

Gelir Vergisi (personel)

Ürünlerinin %85’ini veya fazlasını ihraç eden şirketler için muafiyet

%15-%35

Tüm avantajlar için ekonomibakanlıgı