İçeriğe Atla Menüye Atla

BU BÖLÜMÜ DÜZENLEMEYİN !!!. JAVASCRIPT İLE DİNAMİK İŞLEM YAPAR

 

Özel Yatırım Bölgeleleri

Türkiye’de yatırımlar için tahsis edilen üç tip özel yatırım bölgesi bulunmaktadır. Bu bölgelerden her birinin ayrı özellikleri ve avantajları bulunmaktadır.

Yatırımın niteliği bakımından en uygun özel yatırım bölgesinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İleri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojileri geliştirmeye yönelik hedefleri olan firmalar için Teknoloji Geliştirme Bölgeler önemli avantajlar sağlar.

ihracat odaklı yatırımlar için Serbest Bölgeler önemli avantajlar sağlar.

Organize Sanayi Bölgeleri ise, şirketlerin hazır altyapı ve sosyal tesisleri kullanarak faaliyette bulunmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmış üretim bölgeleridir. 

Bu bölgelerin dışında yer almasına karşın firmalar yine özel vergi avantajları elde edebilecekleri Ar-Ge merkezleri de kurabilirler. Bu bölgelerin sağladığı avantajlara ilişkin detaylar aşağıda özetlenmektedir: