İçeriğe Atla Menüye Atla

BU BÖLÜMÜ DÜZENLEMEYİN !!!. JAVASCRIPT İLE DİNAMİK İŞLEM YAPAR

 

Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi

Destek Veren Kurum: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN)

Desteklenecek Alanlar:

  1. Yaygın bor kullanım potansiyelinin arttırılmasını ve/veya bora dayalı rekabet avantajı sağlayacak teknolojik çözümler geliştirilmesini,
  2. Yeni bor ürünleri geliştirilmesi, mevcut bor ürünlerine yeni kullanım alanları bulunması veya mevcut bor ürünlerinin ülkemiz değer zincirine katkı sağlayacak şekilde üretilmesini,
  3. Ölçülebilir ekonomik katkı sağlamaya yönelik bora dayalı Ar-Ge ve teknoloji geliştirilmesini,
  4. Borun insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerinin belirlenmesini amaçlayan projeler.

Destek Limitleri:  Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler bünyesinde yürütülen projelerin onaylanan bütçesinin tamamı.

Özel kuruluşlar bünyesinde yürütülen projelerin onaylanan bütçesi ise, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda çağrı metninde belirlenecek oran ve usul ile desteklenir.

Uygun Başvuru Sahipleri: Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlar bünyesinde yürütülmek üzere; anılan kuruluş çalışanları veya projenin anılan kuruluşlarda yürütülebileceğine dair taahhüt almış olmak kaydıyla diğer gerçek kişiler.

 Destek Süresi: En fazla 3 yıl

Başvuru tarihi: Başvuru tarihleri Bakanlık internet sitesinden ilan edilir.

İlgili link: http://www.boren.gov.tr/tr