İçeriğe Atla Menüye Atla

BU BÖLÜMÜ DÜZENLEMEYİN !!!. JAVASCRIPT İLE DİNAMİK İŞLEM YAPAR

 

TUBITAK 1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Destek Veren Kurum: TÜBİTAK

Desteklenecek Alanlar: Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya  standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim  teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler.

Destek Limitleri: Personel harcamaları, büyük işletmelerin projelerinde %60, orta ölçekli KOBİ niteliğindeki işletmelerin projelerinde %75, mikro ve küçük ölçekli KOBİ niteliğindeki işletmelerin projelerinde ise %90 oranında destek kapsamına alınır. Projenin Ar-Ge faaliyetinde doktoralı araştırmacı istihdam edilmesi durumunda ise bu personele ilişkin harcamanın %100’ü destek kapsamına alınır.

Uygun Başvuru Sahipleri: Tüm sermaye şirketleri

Destek Süresi: En fazla 3 yıl

Başvuru Tarihi: Sürekli aktif

İlgili link: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1501-tubitak-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi