İçeriğe Atla Menüye Atla

BU BÖLÜMÜ DÜZENLEMEYİN !!!. JAVASCRIPT İLE DİNAMİK İŞLEM YAPAR

 

İŞKUR Engellilere Yönelik Proje Desteği

Destek Veren Kurum: İŞKUR

Desteklenecek Alanlar: Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler

Girişimcilik eğitim programından sertifika almış veya iş kuracağı alanda mesleki eğitim sertifikasına, diplomaya, ustalık belgesi gibi belgelere sahip engellilerden kendi işini kurmak isteyenlerin hazırlayacakları projeler desteklenir.

Destek Limitleri:

Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar gibi masraflar için en fazla 2.000 TL.

İşletme Gideri Desteği: Kuruluş tarihinden itibaren işletmeye 12 ay içinde olmak şartı ile fatura karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL.

Kuruluş Desteği: İşletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ham ve ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 30.000 TL.

Uygun Başvuru Sahipleri: Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40’ından yoksun olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen ve çalışabilir durumda olan engelliler

Destek Süresi: 12 ay

Kendi işini kurma yönünde projeleri sadece engelli olan gerçek kişiler sunabileceklerdir. Engelli bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projeler desteklenecek olup, engelli birey adına sadece vasi olanların kendileri için iş kurmayı amaçlayan projeler ile halen engelli birey tarafından işletilen faal işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmeyecektir. Ayrıca emekli olan engellilerin proje başvuruları da kabul edilmeyecektir.

Başvuru Tarihi: Başvuru tarihleri Bakanlık internet sitesinden ilan edilir.

İlgili link: www.iskur.gov.tr