İçeriğe Atla Menüye Atla

BU BÖLÜMÜ DÜZENLEMEYİN !!!. JAVASCRIPT İLE DİNAMİK İŞLEM YAPAR

 

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi

Destek veren kurum: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Destek Alanları ve Limitleri:

YATIRIM KONUSU HİBEYE ESAS PROJE TUTARI (TL)
Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama* 3.000.000
Tohum işleme, paketleme ve depolama 3.000.000
Diğer bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar 1.000.000
I) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 3.000.000
II) Ham deri işlenmesi 3.000.000
III) Su Ürünleri Işlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasi 3.000.000
IV) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni sera 3.000.000
V) Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni tesisler 3.000.000
VI) Çelik silo 1.000.000
VII) Soğuk hava deposu 1.000.000
VIII) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 2.000.000
Büyükbaş 1.500.000
Küçükbaş 1.000.000
Kanatlı 1.000.000
Kültür balıkçılığı 1.000.000
Kültür mantarcılığı 1.000.000

Uygun Başvuru Sahipleri: Çiftçi kayıt sistemine veya bakanlığın oluşturduğu diğer kayıt sistemlerine kayıtlı; şahıs işletmeleri şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve üst birlikler

Destek Süresi: Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi başvuru dönemlerinde ilan edilmektedir.

Başvuru tarihi: Başvuru tarihleri Bakanlık internet sitesinden ilan edilir.

İlgili link: http://www.tarim.gov.tr/