İçeriğe Atla Menüye Atla

BU BÖLÜMÜ DÜZENLEMEYİN !!!. JAVASCRIPT İLE DİNAMİK İŞLEM YAPAR

 

Kalkınma Ajansları Destekleri

Kalkınma Ajansları, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerel otorite ile merkezi yönetim arasındaki işbirliğini geliştirerek kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla 5449 sayılı Kanunla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine haiz kurumlardır. Türkiye’de 26 Kalkınma Ajansı bulunmakta ve her biri görev alanına giren bölgede yapılacak yatırımları desteklemektedir.

İzmir Kalkınma Ajansı, sadece İzmir ilinde gerçekleşecek olan yatırımları desteklemek üzere finansal destek programları yürütmektedir. Teklif çağrısı usulü ile kullandırılan desteklere ilişkin başlıklar Bölge Planları çerçevesinde belirlenmekte ve her yıl değişmektedir.

Her teklif çağrısında ilan edilen programda, hangi sektörlerin destekleneceği, hangi projelerin uygun olduğu ve kimlerin başvurabileceği farklılık göstermektedir. Her programa ilişkin koşullar hazırlanan başvuru rehberlerinde düzenlenir ve kamuoyu ile paylaşılır.

Ajansın destekleri ile ilgili en güncel bilgiye ve açık çağrılara ulaşmak için lütfen www.izka.org.tr’yi takip ediniz.

Destek veren kurum: İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)

Desteklenecek Alanlar: İZKA tarafından ulusal kalkınma planlarıyla uyumlu, katılımcılık esasına dayalı hazırlanan Bölge Planlarında belirlenen plan ve programların uygulanmasını sağlayıcı alanlarda her yıl farklı başlıklarda destekler verilir. (Örneğin, yenilenebilir enerji, bilişim, mesleki eğitim, teknolojik üretim ve yenilik, turizm, vb)

Destek Limitleri: Program özelinde destek alt ve üst limitleri değişmektedir. Ancak bir firmanın yararlanabileceği destek oranı %50’yi geçemez. Verilen destek hibe (geri ödemesiz) şeklindedir.

Uygun başvuru sahipleri: Her program özelinde değişebilmekle birlikte genel uygulamalarda firmalarda İzmir’de kayıtlı olmak, SGK, vergi borcu bulunmamak ve KOBİ niteliğinde olma şartları aranmaktadır.

Açıklama: -

İlgili link: http://www.izka.org.tr/destekler/acik-destek-programlari/