İçeriğe Atla Menüye Atla

BU BÖLÜMÜ DÜZENLEMEYİN !!!. JAVASCRIPT İLE DİNAMİK İŞLEM YAPAR

 

Yatırım Teşvik Sistemi (Ekonomi Bakanlığı)

Yatırım teşvik sistemi, ülkenin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

Firmaların yapacakları yatırımın konusu/sektörü ve yapacağı yatırım tutarına göre KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi gibi destek unsurlarından yararlanabilmektedir. Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri yatırım teşvik belgesi alabilirler.

Başvurular Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne veya Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı 10 Milyon TL’yi aşmayan ve Tebliğle belirlenen yatırım konuları için tercihe bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki Kalkınma Ajansları veya Sanayi Odalarına (yerel birimler) yapılabilmektedir.

19.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

Genel Teşvik Sistemi Bölgesel Teşvik Uygulamaları Orta - Yüksek Teknolojili Ürün Üretimi Teşviği Öncelikli Yatırımların TeşvikiBüyük Ölçekli Yatırımların TeşvikiStratejik Yatırımların Teşviki

Yatırımlarda Devlet Yardımları İle İlgili Gerekli Belgeler;

Bu uygulamalar kapsamında İzmir'de yapılacak olan yatırımlara sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Destek Unsurları

Genel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Sistemi

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

Stratejik Yatırımların Teşviki

Bölgesel Teşvikler

(1. ve 2. Bölge)

Orta ve Yüksek Teknolojili Yatırımlar

(4. Bölge)

Öncelikli Yatırımların Teşviki

(5. Bölge)

KDV İstisnası

 

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Vergi İndirimi

   

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

   

Faiz Desteği **

     

Yatırım Yeri Tahsisi

 

KDV İadesi***

         

* Yatırımın 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır

** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3., 4., 5. veya 6 . bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.

*** Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır.

İzleme Formları

19 Haziran 2012′de resmi gazetede yayınlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Ajansımıza bazı yeni görevler tanımlanmıştır. İlgili kararın 20. Maddesi gereği Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça düzenlenen teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların gerçekleşmelerini izleyerek gerçekleşme durumlarını altışar aylık dönemler halinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

“Teşvik Belgesi İzleme Faaliyetleri”ne ilişkin formlar: