İçeriğe Atla Menüye Atla

NEDEN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

İzmir, kaliteli altyapısı, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği tesisleri ve avantajlı ofis kiraları ile özellikle bilgi, iletişim ve sağlık sektöründe uzmanlaşmış toplam 4 Teknoloji Geliştirme Bölgesine ev sahipliği yapar.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sunduğu Avantajlar

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalar üniversite ve araştırma kurumları ile birlikte ortak çalışma imkânı da bularak aşağıdaki avantajlardan yararlanabilmektedir:

  • Yazılım geliştirme ve AR-GE faaliyetlerinden elde edilen kazançlar 31 Aralık 2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
  • TGB içinde üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV’den muaftır. Bunlara sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, farklı iş sektörleri, internet, mobil telefonlar ve askeri komuta kontrol sistemlerinde kullanılan yazılımlar dâhildir.
  • Bölgede çalışan, AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının %10’unu aşamaz.
  • İşletmeler, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları AR-GE projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla bölge içerisinde yapabilirler.
  • 31.12.2024 tarihine kadar beş yıl boyunca SGK primi işveren payının %50’si devlet tarafından karşılanacaktır.

İzmir'deki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri