İçeriğe Atla Menüye Atla

ARAŞTIRMA ALTYAPISI

İzmir, sunduğu eğitim olanakları, bilim ve teknolojiye verdiği önem sayesinde Orta Doğu ve Akdeniz’in araştırma ve geliştirme çalışmaları için en elverişli bölgelerinden biridir.

İzmir, Türkiye’nin ilk Yenilik Stratejisine sahip öncü bir şehridir.

Araştırma Merkezleri

İzmir’deki üniversitelerin bünyesinde toplam 130 adet Araştırma ve Uygulama merkezi faaliyet gösterir. Bu merkezlerin bir bölümü sosyal alanlarda faaliyet gösterirken, bir bölümü klinik araştırmalar, laboratuvar çalışmaları ve sanayi üretimine yönelik çalışmalar yürütür.

İzmir'de bilim ve sanayi alanında faaliyet gösteren araştırma ve uygulama merkezi sayısı toplam 34'dür.

Bilim ve Sanayi Alanında Faaliyet Gösteren Araştırma Merkezleri Listesi

 

Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri

izmir, 9 farklı sektörde faaliyet gösteren toplam 25 adet Ar-Ge Merkezine ev sahipliği yapar.

infoict

infoict

 Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi Destekleri

Ar-Ge Destekleri

 10.Kalkınma Planı'nda belirtildiği üzere Ar-Ge ve yenilik politikasının temel amacı; teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı artırılarak faydaya dönüştürülmesine, yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturularak araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesine ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle ülkemizin küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne erişmesine katkıda bulunmaktır.

Bu amaca yönelik olarak firmalara AR-GE projeleri için birçok devlet desteği sağlanmaktadır. 

Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Destekler

Gelişmiş Kümeler

Sektörel işbirliğinin gelişmiş olduğu İzmir’de gelişmiş küme örnekleri yer alır.

kume4

kume3

kume2

kume1

kume6

kume7

kume5

www.izmirkumelenme.org