İçeriğe Atla Menüye Atla

İZMİR'DE İŞ YAPMAK

Şehir yada bölge farkı gözetmeksizin Türkiye’nin her yeri aynı yasal düzenlemelere tabidir.

Yatırım Mevzuatı

Türkiye’nin yatırım mevzuatı, uluslararası standartlara uygunluğu ve sadeliğinin yanında tüm yatırımcılara eşit muamele sunar.

Yatırım mevzuatının temelini; 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği, çok taraflı ve ikili anlaşmalar ile sektörel bazda yatırımların teşvikini düzenleyen muhtelif kanunlar ve ilgili alt düzenlemeler oluşturur.

Yatırım Mevzuatı

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Çalışma hayatının, işçi-işveren ilişkilerinin, iş sağlığı ve güvenliğinin düzenlenmesi, denetlemesi ve sosyal güvenliği  iş kanunu ile sağlanmaktadır. İşlerin nitelik ve gereksinimleri ile çalışma yaşamına ilişkin uluslararası düzenlemeler doğrultusunda İş Kanununda farklı iş sözleşmesi türleri düzenlenmiştir.

Sosyal Güvenlik Sistemi

Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemi, 2007 yılında büyük bir dönüşüm sürecinden geçerek daha verimli ve daha hızlı işleyen bir sistem haline gelmiştir.

İstihdam

Türkiye’deki çalışma koşulları esas olarak İş Kanunu ve Sendikalar Kanunu ile düzenlenir.

İş Sözleşmesinin Feshi

İş sözleşmelerini feshedecek işverenlerin ve çalışanların fesih işleminden belirli bir süre önce bildirimde bulunmaları gerekmektedir.