İçeriğe Atla Menüye Atla

ŞİRKET KURULUMU

Türkiye’de yabancı yatırımcılara yönelik uygulamalar ayrımcılık yapmama ve eşit muamele ilkelerine dayandığından yerli yatırımcılar için geçerli olan hak ve sorumluluklar yabancı yatırımcılar için de geçerlidir.

Kurulan bir yabancı şirketin sermayesinde ya da yönetiminde Türk payı olması zorunluluğunu getiren herhangi bir kural bulunmamaktadır.

Bir başka deyişle, bir şirket % 100 yabancı sermaye ile kurulabilir.

Türkiye’de tüzel kişiliğe sahip kurulabilecek beş farklı şirket türü bulunur.
(Lütfen öncelikle size uygun olan şirket türünü belirleyiniz.)

Türkiye’de en yaygın sermaye şirketi türleri, limited ve anonim şirketlerdir.

Limited Şirket (Ltd. Şti.) Anonim Şirket (A.Ş.)

1. ADIM 

Şirket dokümanlarının (ana sözleşme, müdürlerin imza beyannameleri ve ticaret defterleri) düzenlenerek notere tasdik ettirilmesi
(1 gün)

Kağıt Masrafı
120 TL 

Şirket Sözleşmesinin Notere Tasdik Ettirilmesi (5 nüsha): 600 TL
 

Şirket Müdürü İmza Beyannamesinin Notere Tasdik Ettirilmesi: 60 TL

 Toplam = 780 TL

2. ADIM

Sermayenin belirli bir yüzdesinin T.C. Rekabet Kurumuna Yatırılması
(1 gün)

Sermayenin % 0,04’ü yatırılır.

3. ADIM

Başlangıç Sermayesinin bir bankaya yatırılması ve ödenmiş sermaye belgesinin alınması
(1 gün)

Ücretsiz

4. ADIM

Ticaret Sicil Memurluğuna kayıt için başvurulması
(2 gün)

175 TL
Ticaret Odası ön kayıt ücreti

745 TL
Birinci müdürün imzası dâhil olmak üzere ticari kayıt

250 TL
Beher ilave müdür için

0,33 TL
Sözcük başına yayın ücreti

2 TL
Ticaret Sicili Gazetesi ücreti

55 TL
Kuruluş ilanı ücreti

5. ADIM

Yasal defterlerin notere tasdik ettirilmesi

Şirket kurucularının, şirketi Ticaret Sicil Dairesi’ne kaydettirdikleri gün yasal defterlerini tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Noterin, ticari defter tasdikini Vergi Dairesi’ne bildirmesi gerekmektedir.
(1 gün (Bir önceki işlemle eşzamanlı olarak))

32,40 TL (6 defter)
Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Envanter Defteri, Ortaklar Pay Defteri, Karar Defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

6. ADIM

Vergi dairesi ile birlikte Ticaret Sicil Dairesinin tebliğinin takip edilmesi

Ticaret Sicil Dairesi, şirketin kuruluşunu Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na bildirir.

Uygulamada, kayıt sürecini hızlandırmak üzere şirket temsilcileri, söz konusu tebliğin alınıp alınmadığını takip eder. Bir vergi memuru tespit raporu hazırlamak üzere şirketin genel merkezine gelir.Tespit raporunda en az bir yetkilinin imzası bulunmalıdır. Ticaret Sicil Memurları vergi numarası bildirimi içeren şirket kuruluşu formunu Vergi Dairesi’ne iletir.
(1 gün)

Ücretsiz