İçeriğe Atla Menüye Atla

ENDÜSTRİYEL MAKİNE

İzmir, işyeri sayısı, istihdam ve cirodaki temsil payının yanı sıra, ölçek büyüklüğü, işyeri başına ciro ve verimlilik oranı anlamında da Türkiye ortalamasının üzerinde performans sergiler. Gayri Safi Katma Değeri 16 Milyar TL’ye ulaşan Sanayi Sektörü İzmir’in önde gelen sektörleri arasındadır.

Bir Sanayi Şehri Olarak İzmir

İzmir’deki uluslararası sermayeli şirketlerin yaklaşık %30’u sanayi sektöründedir. Bunların da %8’i Endüstriyel makine sanayisindedir.

İzmir’deki endüstriyel makine imalatı yapan firma sayısı tüm sektörler içinde ikinci sıradadır.

İzmir, sanayi sektöründeki yabancı sermayeli şirketlerin %8,2’sini oluşturmaktadır.

Soğutma ve havalandırma donanımı imalatı Endüstriyel Makine sektöründe İzmir için öne çıkan alt sektördür.

Geniş Pazar İmkanı

İzmir’de endüstriyel makine imalatı kapsamında 700 milyon Dolar’ı aşkın yıllık ihracat 850 milyon Dolar’ı aşkın ithalat gerçekleşmektedir.

İzmir, makine ihracatında %7,2’lik pay ile Türkiye’nin en önemli 3. şehridir.

İzmir, Türkiye’nin makine ve teçhizat imalatı Ar-Ge’sinin %8’ni karşılar.

İzmir Nitelikli İş Gücü Sağlar

İzmir, yıllık 2.000’i aşkın mühendislik fakültesi mezunu ile sektöre kalifiye iş gücü yetiştirir.

İzmir, endüstriyel makine sektöründe 1.000’i aşkın işletmeye ev sahipliği yaparak 20.000’e yakın çalışanı istihdam eder.

İzmir istihdamının %9’u Endüstriyel Makine sektörüne aittir.

Sektör Haberleri

Sektörden Diğer Haberler

Sektörden Başarı Hikayeleri